Durres

Projekti Durrës Yacht & Marina – Një Rilindje Detare në Shqipëri

Albania is set to redefine its coastal landscape with the ambitious Durrës Yacht & Marina project. This €2 billion development…