CEO & CO-FOUNDER

Ilda Zaloshnja

Ilda Zaloshnja është një profesioniste me përvojë të madhe dhe me një sfond të theksuar në tregun shqiptar të pasurive të paluajtshme. Ajo është diplomuar në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Italiane dhe ka ushtruar detyrën e Profesoreshës Universitare në Universitetin e Tiranës, Shqipëri.

Përvoja në biznes e Ilda-s përfshin franchise holder e CENTURY 21 në Shqipëri në vitin 2008, ku ajo luajti një rol kyç në sjelljen e strukturës kapitaliste të pasurive të paluajtshme në Shqipëri dhe në krijimin e standardeve profesionale dhe institucionale në tregun e pasurive të paluajtshme, që atëherë ishte kaotik. Aktualisht, ajo është Drejtore Ekzekutive e dy firmave të investimeve, THE POINT Strategies shpk dhe Capital Point shpk. Stafi i saj ekzekutiv ka një përvojë të kombinuar prej mbi 75 vjetësh në strategjitë e investimeve praktike.

Ilda është gjithashtu nismëtarja ekzekutive e NAREA-s – Shoqatës Kombëtare Shqiptare të Real Estate – anëtare e bordit dhe aktualisht Zëvendës presidente. Ajo është duke ndihmuar aktualisht Qeverinë Shqiptare për të përmbushur kriteret e BE-së lidhur me ligjet dhe rregulloret e Pasurive të Paluajtshme, udhëzimet manuale dhe licencimin që nga viti 2019. Marrëdhëniet e saj brenda industrisë janë të gjera, dhe ajo njihet për punën e saj në sjelljen e Shqipërisë dhe rritjen e saj tek investitorët e huaj.

Image